REBO

İTHAL BUZ MAKİNALARINDA KULLANILAN SU DEVİRDAİM POMPASIDIR.
BREMA VE DİĞER MARKA BUZ MAKİNALARINDADA KULLANILABİLEN REBO PERVANELİ 23377 BUZ MAKİNASI POMPASIDIR.
ENDUSTRİYEL BUZ MAKİNALARINDA KULLANILAN REBO MH50F BUZ MAKİNASI POMPASI
ENDUSTRİYEL BUZ MAKİNALARINDA KULLANILAN REBOMH30F1 BUZ MAKİNASI POMPASIDIR.